AP Yokes

 

YM12m

AP-YM10 Yoke Mount
Yoke mount for the AP-5102 loudspeaker

 

YM12m

AP-YM12 Yoke Mount
Yoke mount for the AP5122 loudspeaker

YM12

AP-YM12m Yoke Mount
Yoke mount for the AP-5122m and AP-4122m loudspeakers